کاردک سیلیکون

Category
محصولات

کاربرد:

برداشت سیلیکون بدون آسیب رسانی به سطوح

پردازش منظم و یکنواخت