چسب آهن Tag

دیگه لازم نیست کفش‌هاتون رو برای تعمیر به کفاشی ببرید.

کافیه خودتون دست به کار بشیدو با چسب آهن کاسپین بدون صرف زمان و با کمترین هزینه، کفش هاتون رو تعمیر کنید.

خودت دست به کار شو