نوزدهمین نمايشگاه رنگ، رزين، پوشش‌های صنعتی، مواد كامپوزيت و صنعت آبكاری در تهران

نوزدهمین نمايشگاه رنگ، رزين، پوشش‌های صنعتی، مواد كامپوزيت و صنعت آبكاری در تهران

‎تصاویر نوزدهمین نمايشگاه رنگ، رزين، پوشش‌های صنعتی، مواد كامپوزيت و صنعت آبكاری در تهران

با سپاس از حضور سبز شما????

 

No Comments

Post A Comment

12 + 5 =