نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان سنندج

حضور شركت دقيق شيمي در نمايشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سنندج

با حضور هیئت تجاری از اقلیم کردستان عراق

????محل غرفه: سنندج، محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی استان کردستان، غرفه D4

????روزهای بازديد: 29 بهمن لغايت 2 اسفند ماه ١٣٩٨

????ساعت‌های بازديد: 15-21

منتظر حضور سبزتان هستيم.

No Comments

Post A Comment

1 × 3 =