مراسم رونمایی بسته بندی های جدید چسب کاسپین

مراسم رونمایی بسته بندی های جدید چسب کاسپین

مراسم رونمایی بسته بندی های جدید چسب کاسپین در مورخ ۲۵ دی ماه با حضور مدیران ارشد گروه، مدیران و کارکنان شرکت دقیق شیمی و تیم پخش کاسپین از سراسر شعب در کشور، تعدادی از نمایندگان پخش و سایر مشتریان دقیق شیمی در هتل پارسیان آزادی تهران و به منظور تقدیر و تشکر از همکاران دو شرکت و ایجاد انگیزه و مشوق بیشتر در مسیر پیش روی دو تیم برگزار گردید.

امید است، خروجی تحولاتی که برای برند کاسپین رقم خورد کمکی باشد به ایجاد انگیزه بیشتر در تیم های فروش، مشتریان و کمک به جایگاه این برند و ایجاد آگاهی بیشتر میان مخاطبین ارزشمندمان و مقدمه ای بر انجام کارهای بزرگتر، قوی تر و توسعه بیشتر در همه ابعاد در مجموعه دقیق شیمی و رشد صنعت چسب در کشور عزیزمان.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.