چسب چیست؟

چسب چیست؟

عموم ما نسبت به این واژه و کاربردهای آن دیدی یکسان داریم. اگر بخواهیم به صورت عمومی به این سوال پاسخ دهیم به طور حتم با این جواب ساده و گویا روبه رو خواهیم شد. چسب ماده‌ای است که به موجب آن می‌توانیم اجسام، اشیاء و مواد را در جایی ثابت نگه داریم یا آن‌ها را به هم متصل کنیم.

نحوه عملکرد چسب

عملکرد چسب‌ها براساس دو نیروی چسبندگی و پیوستگی است. به طور مثال در دو لوله‌ای که با چسب به هم متصل شده‌اند؛ نیروی چسبندگی باعث اتصال چسب به لوله و نیروی پیوستگی نیرویی است که منجر به عدم از هم گسستگی چسب می‌شود.

چسب‌ها بر اساس نوع واکنش در مرحله خشک شدن به دو بخش واکنشی (Reactive)  و غیرواکنشی (Nonreactive) تقسیم می‌شوند:

چسب‌های واکنشی (Reactive ):

خشک شدن این نوع چسب‌ با انجام واکنش شیمیایی همراه است:

  1. چسب های دوجزئی (اپوکسی) که برای انجام واکنش نیاز به دو ماده شیمیایی دارند.
  2. چسب های تک جزئی که نیاز به یک منبع انرژی مانند: گرما،تشعشعات مختلف یا رطوبت‌ برای انجام واکنش دارند.

چسب های غیر واکنشی (Nonreactive):

خشک شدن این نوع چسب از طریق واکنش شیمیایی انجام نمی‌پذیرد:

  1. چسب‌هایی که از طریق تبخیر حلال موجود در ساختار آن‌ها خشک می‌شوند.
  2. چسب‌هایی که با اعمال فشار خشک می‌شوند.
  3. چسب‌هایی که با کاهش دما خشک می‌شوند.

عملکرد چسب  در شرایط مختلف: 

در این بین بدون در نظر گرفتن نوع سطح، نوع جاذبه و جزئیات دیگر چسب تنها عامل برای چسباندن دو سطح به یکدیگراست. قدرت چسبندگی چسب‌ها با توجه به  مقدار فشار، جنس و نوع سطح، درجه حرارت سطح و محیط تغییر ‌می‌کند.

منبع: https://www.corzan.com/blog/why-solvent-cement-is-not-glue

No Comments

Post A Comment

پانزده − نه =