درزگیری بین کابینت و دیوار را چگونه انجام دهیم؟

درزگیری شکاف بین دیوار و کابینت

درزگیری بین کابینت و دیوار را چگونه انجام دهیم؟

وجود شکاف بین دیوار و کابینت، ظاهر آشپزخانه شما را نازیبا می کند.
ولی اصلاً نا امید نباشید، شما به راحتی می توانید با استفاده از خمیر درزگیر و یک گان، درز میان دیوار و کابینت را کاملاً بپوشانید. کمی هزینه کردن برای خرید درزگیر و گان، زیبایی آشپزخانه شما را چند برابر می کند.

مراحل کار

برای این کار می توانید از خمیر درزگیری که رنگی مشابه با کابینت و یا دیوار آشپزخانه تان دارد استفاده کنید و یا خمیر درزگیر سفید را با استفاده از رنگ، همرنگ آنها کنید تا هیچگونه اثری از درزگیری هم قابل مشاهده نباشد. با هم مراحل را دنبال کنیم.

پاک کردن هرگونه آلودگی و غبار

– ابتدا، دیوار و کابینت را از هرگونه آلودگی و گرد و غبار پاک کنید. با نوار چسب کاغذی، امتداد درز را بر روی دیوار و کابینت چسب بزنید تا مانع تماس خمیر درزگیر با دیوار و کابینت شود.

برش دادن سر نازل کارتریج

– سر نازل کارتریج حاوی خمیر درزگیر را با ابزاری تیز و یا قیچی بصورت زاویه دار و مورب برش دهید. با این نوع برش، آزادی عمل شما به هنگام درزگیری افزایش پیدا می کند. سعی کنید سر نازل را به اندازه اش برش دهید که کوچکتر از سایز شکاف باشد. در این صورت از سر ریز شدن خمیر از محل شکاف جلوگیری می شود.

قرار دادن کارترج در داخل گان

– کارتریج را داخل گان قرار دهید و آن را با پیستون به جلو هدایت کنید تا به ابتدای گان برسد. حالا ماشه گان را فشار دهید تا محتوی کارتریج به جلو بیاید.

قرار دادن خمیر درزگیر در محل شکاف

– سر نازل را در ابتدای درز قرار داده و سپس ماشه گان را فشار دهید تا خمیر درزگیر از آن به بیرون خارج شود. به آرامی همچنان که ماشه را فشار می دهید و خمیر از آن خارج می شود، گان را از ابتدای محل درز به پایین بیاورید تا میزان یکنواختی از خمیر روی شکاف را بپوشاند.

متوقف کردن خروج خمیر

– زمانیکه حدود نیم متر از شکاف با خمیر درزگیر پوشانده شد، انگشت خود را از روی ماشه گان برداشته تا خروج خمیر را متوقف کرده و سپس انگشت خود را روی سر نازل بگذارید. حالا از یک تکه پارچه مرطوب استفاده کرده و خمیر اضافی خارج شده از کارتریج را از کناره های درز پاک کنید.

کشیدن پارچه مرطوب بر روی شکاف پر شده با خمیر درزگیر

– در این مرحله، پارچه ای مرطوب را به آرامی روی شکاف پوشیده شده با خمیر درزگیر بمالید. این کار را با دقت انجام دهید و مواظب باشید که خمیر را از روی شکاف پاک نکنید. در این حین، اگر بخشی از آن پاک شد، آن قسمت را تمیز کرده و مجدداً درزگیر بزنید.

قرار دادن  مجدد خمیر درزگیر بر روی شکاف در صورت نیاز

– بار دیگر، روی شکاف را خمیر درزگیر زده و آنقدر تکرار کنید تا شکاف کاملاً با خمیر پوشش داده شود. بخاطر داشته باشید که همیشه حرکت گان به سمت خودتان باشد.اجازه دهید خمیر خشک شود و در صورت نیاز بر روی آن خمیر درزگیر تازه بزنید. توجه داشته باشید، اگر بر روی خمیر درزگیری که خشک نشده خمیر تازه بزنید، توده ای از خمیر ایجاد شده و کار خراب می شود.

– معمولاً برای پر کردن یک شکاف (بسته به ابعاد آن) دو تا سه مرتبه درزگیری انجام می شود. در پایان کار، اجازه دهید خمیر درزگیر خشک شود. سپس نوار چسب ها را از دیوار و کابینت جدا کرده و مازاد خمیر درزگیر را با کاردک از سطوح پاک کنید.

منبع:
https://homeguides.sfgate.com/close-gap-between-wall-cabinet-33554.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.