اخبار

همونطور که قولش رو داده بودیم سری دوم مسابقات چسب کاسپین رو با شرایط هیجان‌انگیز آغاز کردیم. این مسابقه با هدف...